O NÁS

Proč o nás ? Je to o Vás!

Česká národní fronta je politickým hnutím, které vzniklo na základě zákona číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Programem České národní fronty je převrátit stávající zavedený nesmyslný politický systém naruby. Odtrhnout dosazené lidi od moci a potrestat všechny viníky, kteří tuto naši malou zemi rozkradli a stále rozkrádají (od OKD počínaje přes Pandury konče).

Hlavním cílem je: plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost.

Minimalizování nezaměstnanosti, zaměstnáním lidí ve veřejném sektoru – tzn. Ti, kteří budou pobírat jakékoliv finance od státu, budou automaticky jeho zaměstnanci a budou se aktivně podílet na správě státu.  V opačném případě nebudou pobírat žádné finance.

Pokusíme se vrátit ty největší křivdy zpět! Po dobrém!

Přesunutím všech stávajících ministerstev do krajských regionů a tím budou okamžitě zpřetrhány vazby, které si stávající pracovníci vytvořili a zároveň se tak posílí zaměstnanost v krajích místními lidmi.

Ministerstva navrhujeme poměrně rozdělit do všech krajů podle počtu nezaměstnaných.

Reorganizace armády – posílení počtu vojáků, účelné zvýšení výdajů na obranu. Okamžité posílení obrany státních hranic založené na dobrovolném přístupu k vojenské činnosti. Znovuvytvoření vlastní vojenské výroby. S tímto souvisí aktivní ochrana státních hranic.

Kontrola všech kontroverzních smluv, které je možné hlásit na  www.korupce.org . Vyvození tvrdých důsledků za špatně nastavené smlouvy pro stát.

Okamžitá obnova trestu smrti.

Zpřísnění trestní odpovědnosti, třikrát a dost.

Zrušení finančního ohodnocení lidí ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních firem a organizací. Ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních organizací zrušíme jakékoliv finanční ohodnocení lidí, kteří zastávají tyto funkce. Všechny tyto funkce budou čestné.

Naše hnutí má mimo cíle celorepublikové i cíle v rámci jednotlivých krajů. Tyto cíle jsou:

Okamžitá kontrolní činnost v oblasti vydávání financí v rámci kraje, města, obce a jejich organizací. Zveřejnění všech smluv na stránkách všech organizací. Sestavení kontrolní komise, kontrolní skupiny, která provede tuto kontrolu zpětně po dobu 10-ti let a nastaví režim aktivní kontroly vydávání financí.

Kontrola všech paušálních smluv zpětně u všech organizací zpětně za období 10ti let.

Obnova tradic městských pivovarů nákupem pivovaru a jeho rozdělení/prodej za minimální cenu formou akcí mezi občany. Cílem je vytvořit fungující státně – soukromý sektor, kdy občan – podílník nakupuje výhradně pivo od „své“ společnosti. Pokud se tento model osvědčí, navrhujeme jeho zavedení do dalších odvětví (potraviny, voda, plyn, energie).

Pokus o odkup strategických organizací městem/krajem:

VODA, PLYN, ENERGIE.

a) dobrovolným odprodejem organizací, které budou nakonec patřit pod město a cena těchto komodit bude regulována městem, pro občana.

Nebo

b) nedobrovolným odprodejem, kdy se budeme aktivně snažit pomocí občanů o zvolení si „své“ organizace, která jim bude poskytovat tuto službu. Např. pokud se nepodaří domluvit na odprodeji plynárenské společnosti, všichni se přihlásí ke konkurenci. Stejný postup bychom chtěli aplikovat u potravin, zdravotní pojišťovny, čerpací stanici apod.

Zavedení nového, kontrolního oddělení na městě a kraji, které bude mít právo na okamžitý přístup k jakékoliv smlouvě, dohodě, faktuře zpětně po dobu 10-ti let u jakékoliv městské či  krajské organizace. Činnost se bude provádět organizovaně samostatně i prostřednictvím portálu pro občany www.korupce.org.

Otevřený dialog  s občany města a kraje, kteří  se aktivně mohou podílet na chodu města prostřednictvím hlasování na sociálních sítí nebo v sídle organizací.

Výsledkem našeho snažení by měla být oboustranná spokojenost mezi občanem a městem/krajem.

Občan by měl v konečné fázi získat podíl v komoditách, které nejvíce využívá. Měl by mít podíl v pivovaru (pokud aktivně nakupuje pivo nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), měl by mít podíl v organizaci vyrábějící nealkoholické nápoje ( pokud je aktivně nakupuje nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), celkově by měl mít podíl v organizacích, kde pravidelně utrácí své peníze (voda, plyn, energie, potraviny, pohonné hmoty apod.).

Náš kompletní program je uveřejněn v další sekci.