FINANCE

Transparentnost České Národní Fronty

Pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 jsme zřídili transparentní účet u Fio Banky 2001248437/2010.

Česká Národní Fronta hospodaří transparentně, čísla transparetních účtů jsou 2701248454/2010 a 115-4763030257/0100:


Dle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Česká Národní Fronta každoročně předkládá výroční finanční zprávu do Poslanecké sněmovny a zároveň ji publikuje na svých webových stránkách.

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích

1.
2.
3.