Rozhovor s Ondřejem Vrbou – eMko pravidelný občasník MGO

PDF KE STAŽENÍ ZDE

Jak to, že jste se stal lídrem hnutí Česká národní fronta?

Jsem mladý (18 let) a absolutně svobodný člověk, který tu a tam něco zaslechl a pak se přesvědčil, že je něco v našem státě, regionu špatně a to špatně bych chtěl dát do pořádku.

Jako například?

Je toho hrozně moc. Začal bych asi základním tématem, o kterém většina politiků nechce ani slyšet. Jak je možné, že lidi dostávají jakékoliv dávky ( v nezaměstnanosti, sociální apod.) a při tom nemusejí pracovat ? Osobně, bych chtěl prosadit okamžité zaměstnání těchto skupin  do služeb státu a tito lidé by museli alespoň „někam“ pravidelně docházet a tam realizovat činnost.

Myslíte, že by to fungovalo?

Rozhodně! Teď akorát musí shánět razítka, že je někde nechtějí, dokazovat jak jsou na tom špatně apod. Jakmile dostanou práci okamžitě se situace změní. Finance, které má stát pro tyto občany nachystané nezatíží rozpočet, naopak za vynaložené finance dostane od těchto lidí práci. 

Co dále?

Další věc, která je určitě špatně a kterou asi nepůjde dát tak rychle dohromady je to, že naši občané, platí za základní potřeby společnostem , které nejsou české. Například za vodu platíme Španělům, za plyn Němcům, za elektriku Francouzům a taky bych mohl pokračovat…

Jak to chcete změnit?

Změnit se to asi tak rychle nedá, ale když budeme jednotní, tak určitě vyhrajeme alespoň v něčem. Například, pokud se všichni dohodneme, že budeme třeba tankovat benzín pouze u jednoho prodejce, tak ti ostatní buď zkrachují nebo zlevní a nebo nám ty pumpy prostě prodají…tak to můžete udělat s jakoukoliv komoditou…jídlo, energie apod..

Nevím, jestli to není moc velké sousto…

Já vím, že je to složité, ale v této společnosti se něco musí změnit. Za posledních pár let jsem slyšel jenom špatně věci. O padácích, kterou jsou špatné, o Pandurech, které jsou několikrát předražené, o stíhačkách, kterých je málo a jsou drahé o bitevnících ,které nikdo nechce o desítkách až stovkách zakázkách, které jsou pro náš stát špatné. Vůbec nechápu, jak to všem těm lidem, kteří jsou za tento stav zodpovědní může procházet.

Co navrhujete?

Změnu. Pokud bude bič, alespoň malý bičík, tak to půjde. Dám Vám příklad. V Ostravě je křižovatka na ulici Českobratrská, kde úřad fotí rychle jedoucí auta. Tam je možné řidiče postihnout, dokázat mu, že jel rychle nebo na červenou. Není možná žádná výmluva ( osoba blízká, vzdálená apod. )…Všichni už to ví a taky se podle toho chovají. Domácí jezdí podle předpisů , ukázněně, dokonce ani ne na oranžovou, pouze na zelenou. Řidič z cizího města dostane stoprocentně pokutu, ale příště si dá pozor.  A víte proč ? Protože se bojí pokuty a to český člověk potřebuje, jinak je to špatně.

Přejděme k Vašemu programu nebo k Vašim cílům. Co je cílem Vašeho hnutí?

Naše hnutí chtělo na sebe upozornit něčím, co tady ještě nebylo. Takže jsme si vymysleli, že všechny ministerstva co jsou v Praze, rozdělíme po cele republice. Jednak zpřetrháme vazbu stávajících zaměstnanců a taky posílíme zaměstnanost v regionu. Do teď to bylo ve správě v Praze a všichni vidíte,  jak  to dopadlo. Horší to být už vlastně nemůže.

Dalším našim bodem je vytvoření ministerstva podvodu, to potřebujeme jako sůl, tam bude asi nejvíc práce, evidovat ty podvodné paušální smlouvy, nevýhodné obchody apod, ale hlavně by mělo toto ministerstvo všem těmto jevům předcházet. 

Chtěli bychom taky změnit systém výdajů za opravy a výstavbu dálnice jakožto největšího úniku financí ze státní kasy. Vidíte sama, jak to dopadlo v Ostravě. Tady máme ostudnou dálnici, za kterou jsme zaplatili asi nevíce peněz na světě a nikdo za nic nemůže …Abychom zamezili podobným praktikám, navrhujeme vytvoření vlastní organizace pod kontrolou státu, která bude stavět a opravovat silnice v ČR. Okamžité využití vězňů a nezaměstnaných. Žádné soutěže, max. tak na materiál…

Určitě bychom chtěli provést kontrolu všech kontroverzních smluv, které je možné hlásit na  www.korupce.org. Vyvození tvrdých důsledků za špatně nastavené smlouvy pro stát je pro nás prioritou.

Obnova trestu smrti. Pokud se člověk nebude ničeho bát, tak to nebude ono.

Zpřísnění trestní odpovědnosti, třikrát a dost. Nemůže být někdo dvacetkrát soudně trestaný…

Okamžité zvýšení minimálních důchodů minimálně o 30 % tak, aby důchodci mohli kvalitněji v této společnosti žít. Byl jsem v Krkonoších na dovolené s rodiči, většina důchodců jsou Němci. Proč? Protože český důchodce tolik financí nemá a to změníme. 

Už jsem se zmínil , ale znovu připomenu . Chceme minimalizování nezaměstnanosti, zaměstnáním lidí ve veřejném sektoru – tzn. Ti, kteří budou pobírat jakékoliv finance od státu, budou automaticky jeho zaměstnanci a budou se aktivně podílet na správě státu.  V opačném případě nebudou pobírat žádné finance.

Dalším našim bodem, který bude pro ostatní politické strany těžko rozdýchatelný je “Zrušení finančního ohodnocení lidí ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních firem a organizací. Ve statutárních orgánech a v dozorčích radách státních organizací zrušíme jakékoliv finanční ohodnocení lidí, kteří zastávají tyto funkce. Všechny tyto funkce budou čestné.“

Naše hnutí má mimo cíle celorepublikové i cíle v rámci jednotlivých krajů. 

Okamžitá kontrolní činnost v oblasti vydávání financí v rámci kraje, města, obce a jejich organizací. Zveřejnění všech smluv na stránkách všech organizací. Sestavení kontrolní komise, kontrolní skupiny, která provede tuto kontrolu zpětně po dobu 10-ti let a nastaví režim aktivní kontroly vydávání financí. 

Kontrola všech paušálních smluv zpětně u všech organizací zpětně za období 10ti let. 

Obnova tradic městských pivovarů nákupem pivovaru a jeho rozdělení/prodej za minimální cenu formou akcí mezi občany. Cílem je vytvořit fungující státně – soukromý sektor, kdy občan – podílník nakupuje výhradně pivo od „své“ společnosti. Pokud se tento model osvědčí, navrhujeme jeho zavedení do dalších odvětví (potraviny, voda, plyn, energie). 

Pokus o odkup strategických organizací městem/krajem: 

VODA, PLYN, ENERGIE.

a) dobrovolným odprodejem organizací, které budou nakonec patřit pod město a cena těchto komodit bude regulována městem, pro občana.

Nebo

b) nedobrovolným odprodejem, kdy se budeme aktivně snažit pomocí občanů o zvolení si „své“ organizace, která jim bude poskytovat tuto službu. Např. pokud se nepodaří domluvit na odprodeji plynárenské společnosti, všichni se přihlásí ke konkurenci. Stejný postup bychom chtěli aplikovat u potravin, zdravotní pojišťovny, čerpací stanici apod.

Zavedení nového, kontrolního oddělení na městě a kraji, které bude mít právo na okamžitý přístup k jakékoliv smlouvě, dohodě, faktuře zpětně po dobu 10-ti let u jakékoliv městské či  krajské organizace. Činnost se bude provádět organizovaně samostatně i prostřednictvím portálu pro občany www.korupce.org

Otevřený dialog s občany města a kraje, kteří  se aktivně mohou podílet na chodu města prostřednictvím hlasování na sociálních sítí nebo v sídle organizací.

Výsledkem našeho snažení by měla být oboustranná spokojenost mezi občanem a městem/krajem. 

Občan by měl v konečné fázi získat podíl v komoditách, které nejvíce využívá. Měl by mít podíl v pivovaru (pokud aktivně nakupuje pivo nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), měl by mít podíl v organizaci vyrábějící nealkoholické nápoje ( pokud je aktivně nakupuje nebo má trvalé bydliště v daném regionu a má zájem být podílníkem), celkově by měl mít podíl v organizacích , kde pravidelně utrácí své peníze (voda, plyn, energie, potraviny, pohonné hmoty apod.).

Máte ještě něco , co byste chtěl říci ohledně Vašeho hnutí?

Určitě. Chtěli bychom být hnutí, které bude jiné než stávající vládnoucí garnitury. Nechceme žádné placené posty na radnicích ani krajích ani v žádných měststkých ani krajských  organizacích. Ty totiž budou dobrovolné. Víte kolik ušetříme státu peněz ? 

Moc.

Jak se díváte na tolik omílané téma terorismu, přestěhovalců apod.?

Rozumně. Nemůžeme dopustit, aby opět „nějaká skupina“ měla větší privilegia naši občané. Tak jako není možné, aby se náš občan objevil bez dokladů u nich a určitě není možné, aby se jejich občan objevil u nás…Musím souhlasit s našim prezidentem a s politikou slovenského státu.  

Máte nějaké vlastní zkušenosti s fungování státu?

Nemám. Mám opět jenom zkušenosti z blízkého rodinného kruhu. Slýchávám, jak je například špatně nastavený systém zakázek malého rozsahu, kdy většinou „politický“ úředník rozhoduje o zakázce malého rozsahu (výše zakázky malého rozsahu je na každé organizaci)  a pokud Vás vyloučí nebo nevyhraje předem vybraný uchazeč a zakázka se zruší,  tak  vy se nemůžete ani odvolat ani podat námitku, nic…protože na toto paragrafy nejsou. Opět je to nějak záhadně špatně nastaveno. A to se nebavím o zakázkách velkého rozsahu, které jsou bez uveřejnění…to je kapitola sama pro sebe. 

Co říkáte na téma prokazování původu majetku?

Tady bych si dovolil souhlasit s Tomiho Okamurou , jeho návrh bychom 100% podpořili. 

Kdo myslíte, že by Vás měl volit?

Určitě mladí lidé 18 a výše, protože jim chceme zaručit možnost dostat okamžitě práci. Neměli by mít strach, že když absolvují školu, že zůstanou bez práce. To se nesmí stát. Další naši voliči by měli být všichni ti, kterým se fungování všech předešlých stran a hnutí, které je pořád stejné a přitom se nic neděje, už nelíbí. Máme takový program, který je troufám si říct revoluční!

Největší křivda?

To jsem také zaslechl, ale zatím nevím podrobnosti…Byty OKD nedostali stávající uživatelé, ale nějaká firma. Opět podvod na lidi, ale zkusili bychom to dát do pořádku. Vůbec kauza OKD je křivda nad ostravskými lidmi a zatím nikdo za to nezaplatil. Platil a platí zase jenom stát. Zkuste se podívat na internet, kdo to všechno zvoral …, kdo je pod těmi smlouvami s OKD podepsaný, já si myslím, že toho pána znám…

V případě, že vyhrajete volby ☺ co chystáte za odměnu pro svoje voliče?

Koncert skupiny COLDPLAY v Ostravě. Bo Ostrava je kraj rázovitý a tady je možné všechno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

logo-web

PŘIHLÁŠKA PRO ČLENA HNUTÍ ČESKÁ NÁRODNÍ FRONTA

Titul, jméno a příjmení *

Bydliště *

Datum narození *

Profese a povolání *

Vzdělání *

Adresa trvalého bydliště *

Kraj *

Bývalý okres *

Doposud byl(a) členem (členkou) těchto politických stran *

E-mail *

Telefonní číslo *

Čím můžu být užitečný: *
 roznášení propagačních materiálů pomoc s dopravou autem organizace kontaktních kampaní výlep plakátů poskytnutí reklamní plochy sponzoring jinak

 Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.

 Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

 Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.

 Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Česká národní fronta, se sídlem Ostrava, Obránců míru 208/12, PSČ 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen „ČNF“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ČNF.

 Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.

 Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ČNF. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům ČNF, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.
Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.